STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Ład korporacyjny

W związku z przeniesieniem notowań Spółki na Rynek Główny GPW z dniem 30.09.2016 roku Zarząd przedstawił w raporcie bieżącym EBI informację o zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Raport:

http://vividgames.com/IR/raporty/biezace/raport-nr-1-2016-1

    Informacja nt. stanu stosowania Dobrych Praktyk GPW 2016